Uživatelé nové verze aplikace E-Manažer se přihlašují na odkaze
https://app.e-manazer.cz